Στην υπηρεσία του πολιτισμού και συγκεκριμένα του Μουσείου της Ακρόπολης, θέτει τις καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες, η Περιφέρεια Αττικής. Συγκεκριμένα, η Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης» στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και στον Άξονα Προτεραιότητας 02 «Διάδοση και Ανάπτυξη Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών των ΜΜΕ με τη χρήση ΤΠΕ». Με την ένταξη του Ψηφιακού Μουσείου της Ακρόπολης, ολοκληρώνεται για τη φετινή χρονιά ο κύκλος των εντάξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 02 του ΠΕΠ Αττικής, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της Περιφέρειας Αττικής σε δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε ό,τι αφορά στο έργο για το “Ψηφιακό Μουσείο Ακρόπολης” αυτό έχει συνολικό προϋπολογισμό 1.743.820,82 ευρώ και προβλέπει τη δημιουργία ενός πολυδιάστατου ιστοχώρου για το Μουσείο της Ακρόπολης που θα περιλαμβάνει:

  • Πληροφορίες για το Μουσείο και για την οργάνωση της επίσκεψης σε αυτό,
  • Παρουσίαση της συλλογής 10.000 αντικειμένων του Μουσείου, από το Σύστημα Διαχείρισης Συλλογών,
  • Διαδικτυακό «εικονικό» Μουσείο όπου ο επισκέπτης θα μπορεί να προγραμματίσει την επίσκεψή του σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά του, να δημιουργήσει μια «προσωπική συλλογή» από αγαπημένα εκθέματα ή να αλληλοεπιδράσει με μια από τις διαδραστικές πολυμεσικές εφαρμογές που θα δημιουργηθούν για χρήση τόσο στο φυσικό χώρο του Μουσείου όσο και στο διαδίκτυο,
  • Ξεχωριστό ιστοχώρο για την Παιδική Λέσχη, μέσω του οποίου τα παιδιά θα μπορούν να περιηγηθούν στο Μουσείο και να γνωρίσουν τον αρχαίο πολιτισμό παίζοντας διαδραστικά και ψυχαγωγικά παιχνίδια.

Παράλληλα, θα αναπτυχθούν 24 διαδραστικές και διαδικτυακές ψηφιακές εφαρμογές σε δύο γλώσσες (ελληνικά και αγγλικά) και θα γίνει προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού για την παρουσίαση και υποστήριξη των εφαρμογών στον φυσικό χώρο του Μουσείου.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμα την ανάπτυξη εφαρμογής για τη διαχείριση των πολυμεσικών αυτών εφαρμογών (back office) από το προσωπικό του Μουσείου αλλά και την εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να είναι σε θέση να χειρίζονται και να ενημερώνουν τις εφαρμογές και τις εγκαταστάσεις.

Πάνω από 73% το ποσοστό ενεργοποίησης του άξονα για Πληροφορική και Επικοινωνίες

Σε ό,τι αφορά τον κύκλο των εντάξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 02 του ΠΕΠ Αττικής, αυτός ολοκληρώθηκε για φέτος, επιβεβαιώνοντας την πρωτοπορία της Περιφέρειας Αττικής σε δράσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μεταξύ όλων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ειδικότερα, ο Άξονας Προτεραιότητας 02 εμφανίζει ποσοστό ενεργοποίησης 73,3%, ρυθμό εκτέλεσης έργων 68,1% και απορρόφηση 64,57%, αναδεικνύοντας έτσι το ΠΕΠ Αττικής στην πρώτη θέση απορρόφησης στον συγκεκριμένο Άξονα για το έτος 2017.

Με την αναμενόμενη ένταξη της πράξης για δωρεάν WiFi στα λεωφορεία του ΟΑΣΑ και τις στάσεις αναμονής των επιβατών, καθώς και με την εκχώρηση πόρων στις αστικές αρχές Αθήνας, Πειραιά, Δυτικής Αθήνας και Νοτίου Τομέα, θα ολοκληρωθεί η εξειδίκευση και ενεργοποίηση του συνόλου των πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 02, που ανέρχεται σε 40.000.000 ευρώ.