HOTEL TECH CONFERENCE

9 Φεβρουαρίου 2017 – Αθήνα, Divani Caravel

Το πρώτο συνέδριο στην Ελλάδα αφιερωμένο στις τεχνολογίες που απευθύνονται σε Ξενοδοχεία

Οι τουριστικές υποδομές και ειδικότερα οι ξενοδοχειακές μονάδες κάθε μεγέθους και κατηγορίας, συνθέτουν μια μεγάλη κάθετη αγορά, η οποία λόγω των πολλών και μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει, αποτελεί ένα ευρύτατο πεδίο εφαρμογής πολλών σύγχρονων τεχνολογιών.

Ειδικότερα στην Ελλάδα – όπου ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομηχανία της χώρας – η αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών και η υλοποίηση αντίστοιχων έργων εξασφαλίζουν τη διαφοροποίηση και ενισχύουν τη λειτουργικότητα / αποτελεσματικότητα των ξενοδοχειακών υποδομών. Αναβαθμίζουν επίσης τις προσφερόμενες υπηρεσίες, γεγονός που είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων και στην αύξηση των revenue streams.

Το συνέδριο Hotel Tech, που διοργανώνεται από την Smart Press στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2017, στοχεύει στην ανάδειξη όλων αυτών των τεχνολογιών που απευθύνονται στη κάθετη αγορά των ξενοδοχείων.

Συγκεκριμένα εστιάζουμε σε 5 βασικούς τομείς και συγκεκριμένα στις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική, την Ενέργεια, την Ασφάλεια και την Τηλεόραση, αλλά και συνδυασμό όλων αυτών στο πλαίσιο του System Integration.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση και εφαρμογή όλων αυτών των τεχνολογιών έχει πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας. Όλα τα στελέχη και το προσωπικό των ξενοδοχείων, μέσα από τη παροχή των απαραίτητων γνώσεων, τη σωστή εκπαίδευση και πιστή τήρηση των διαδικασιών, αποτελούν τονκαταλυτικό παράγοντα βέλτιστης διαχείρισης όλων των ανωτέρω τεχνολογιών.

Σε όλους αυτούς απευθύνεται το συγκεκριμένο συνέδριο, με σκοπό να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες γνώσεις προκειμένου αυτοί να λάβουν τις σωστές αποφάσεις και να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις σύγχρονες τεχνολογίες προς όφελος των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

1η Ενότητα

COM: Δώστε περισσότερα στον πελάτη!

Οι υπηρεσίες επικοινωνίας και ο τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, είναι κομβικοί παράγοντες σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, τόσο για την εσωτερική επιχειρησιακή της λειτουργία, όσο και για το επίπεδο των παροχών προς τους πελάτες.
Η προσέγγιση ενοποίησης, η αξιοπιστία και οι υψηλές επιδόσεις σε ταχύτητα και διαθεσιμότητα – σε συνδυασμό πάντα με τις προσδοκώμενες οικονομίες κλίμακας – αποτελούν τις βασικές απαιτήσεις της εποχής. Σε αυτή την ενότητα του συνεδρίου, θα δούμε πως έχει διαμορφωθεί σήμερα ο ειδικός τομέας των υπηρεσιών και λύσεων τηλεπικοινωνιών, που απευθύνονται σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό των σύγχρονων τουριστικών καταλυμάτων.
Θα παρουσιαστούν επίσης οι τεχνολογικές εξελίξεις (cloud, virtual reality, Internet of Things) και οι καταλυτικές αλλαγές που θα φέρουν στη λειτουργία των ξενοδοχειακών μονάδων.

2η Ενότητα

ΙΤ: H καρδιά του ξενοδοχείου είναι ψηφιακή!

Όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και τα ξενοδοχεία βασίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους, στις υποδομές και τα επιμέρους σύστημα πληροφορικής που διαθέτουν.
Η βέλτιστη επιλογή και η ορθή διαχείριση αυτών των υποδομών, τόσο σε επίπεδο hardware, όσο και σε επίπεδο software, αλλά και των υπηρεσιών IT, συμβάλουν στην παραγωγικότητα, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση των υπηρεσιών και την εξοικονόμηση πόρων των ξενοδοχειακών μονάδων.
Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα του Business IT για ξενοδοχεία, θα παρουσιαστούν σε αυτή την ενότητα, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο εύρος λύσεων και εφαρμογών που συναντάμε σε αυτή την αγορά. Εξίσου σημαντικό είναι και το θέμα της προώθησης των δραστηριοτήτων μέσα από το Internet και τα Social Media, οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου, οι εξειδικευμένες mobile εφαρμογές για smartphones ή tablets, καθώς και η συνολική διαχείριση μικρών ξενοδοχειακών μονάδων από εξειδικευμένους agents.

3η Ενότητα

NRG: Απόδοση, Οικονομία, Αυτοματισμοί

Η ενεργειακή διαχείριση αποτελεί διαχρονικά μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στους ξενοδοχειακούς χώρους.
Έχοντας πάντα ως βασικό στόχο την επίτευξη του βέλτιστου συνδυασμού υψηλής ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης κόστους, τα στελέχη των ξενοδοχειακών μονάδων καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα σε ένα σημαντικό πλέον εύρος προτεινόμενων λύσεων και αυτοματισμών, που υπόσχονται μείωση ενεργειακής κατανάλωσης και βελτίωση της ποιότητας και απόδοσης της ενέργειας στο φωτισμό, τον κλιματισμό και τις άλλες υποδομές μέσα στην κτιριακή εγκατάσταση.
Οι παρουσιάσεις αυτής της ενότητας θα βοηθήσουν στη λήψη της σωστής απόφασης για το πώς θα μεγιστοποιηθεί η απόδοση της επένδυσης μιας τέτοιας λύσης και θα συνεισφέρουν στην προώθηση κουλτούρας εξοικονόμησης και «πράσινης» ενέργειας.

4η Ενότητα

SEC: Security counts!

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια συνεχώς αυξανόμενη τάση του ταξιδιωτικού κοινού, να θέτει την ασφάλεια σαν μία από τις πλέον σημαντικές παραμέτρους επιλογής ξενοδοχειακού καταλύματος.
Ήδη, διεθνείς έρευνες καταδεικνύουν την ασφάλεια ανάμεσα στις πρώτες πέντε παραμέτρους επιλογής.
Τα σύγχρονα συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, οι ηλεκτρονικές κλειδαριές, τα συστήματα CCTV και επιτήρησης, οι σημάνσεις ασφάλειας και άλλοι τεχνολογικοί τομείς ασφάλειας έχουν πεδίο απόλυτης εφαρμογής στα ξενοδοχεία. Οι τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα ασφάλειας αλλά και ο σημαντικός ρόλος του ανθρώπινου παράγοντα στη διαχείριση των έργων και των διαδικασιών προστασίας θα βρεθούν στο επίκεντρο αυτής της ενότητας.

5η Ενότητα

TV: Διασκέδαση, Ενημέρωση, Άνεση, Revenue Stream

Οι σύγχρονες υπηρεσίες διανομής τηλεοπτικού περιεχομένου στα ξενοδοχεία, έχουν αλλάξει ραγδαία τα τελευταία χρόνια, καθώς τα headends έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε χωρητικότητα καναλιών, ενώ σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης αποτελούν και οι διαδραστικές υπηρεσίες IPTV.
Εκτός από την απλή τηλεθέαση επίγειων και δορυφορικών καναλιών, οι σύγχρονες ξενοδοχειακές παροχές, περιλαμβάνουν υπηρεσίες όπως PayTV, VoD, μουσική, παιχνίδια, πλοήγηση στο Internet μέσω της τηλεόρασης, πρόσβαση στο email, στα Social Media, συνεργασία με iPads, tablets & smartphones και πολλές ακόμα εφαρμογές τόσο σε επίπεδο πληροφόρησης όσο και ως revenue streams. Αναπόσπαστα τμήματα των σύγχρονων ξενοδοχειακών διαδραστικών υπηρεσιών είναι το IPTV HeadEnd, ο δικτυακός εξοπλισμός, οι τηλεοράσεις στα δωμάτια και το απαραίτητο middleware. Όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις που αφορούν τη διασκέδαση, την ενημέρωση και την άνεση του πελάτη θα παρουσιαστούν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ενότητας.

Που απευθύνεται

Το Hotel Tech απευθύνεται σε Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων (Ξενοδόχους, Διευθυντικά Στελέχη Ξενοδοχειακών μονάδων, Υπεύθυνους Εγκαταστάσεων και Προμηθειών, Διευθυντές Ασφάλειας, Υπεύθυνους τμημάτων ΙCΤ & Μηχανοργάνωσης, Digital Managers, Υπεύθυνους Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων, Συμβούλους, Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες, Κατασκευαστές, Υπεργολάβους, Επαγγελματίες του Τουρισμού, κ.ά.) που λαμβάνουν μέρος στις σημαντικές αποφάσεις για την επιλογή και διαχείριση των τεχνολογικών υποδομών στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.Επίσης, απευθύνεται σε τεχνικές εταιρίες, υπεργολάβους, κατασκευαστές, Integrators και εν γένει επιχειρήσεις και επαγγελματίες παροχής υπηρεσιών και εμπορίας εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής, ενέργειας, ασφάλειας και τηλεόρασης που αναλαμβάνουν την υλοποίηση τεχνολογικών έργων σε ξενοδοχεία και επιχειρήσεις

Εκθεσιακός τομέας συνεδρίου – Networking & Interactivity

Στον ειδικά διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο του συνεδρίου, οι εταιρίες – χορηγοί, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τους επισκέπτες προκειμένου να τους ενημερώσουν για τις δραστηριότητες, τις τεχνολογικές λύσεις και τις υπηρεσίες που προσφέρουν, εξετάζοντας τις προοπτικές συνεργασίας.
Το networking είναι σημαντική παράμετρος επιτυχίας του συνεδρίου και από την πλευρά των οργανωτών θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για τη διασφάλισή του.
Θα οργανωθούν επίσης πολλές παράλληλες δράσεις (διαγωνισμοί, promotions, workshops κλπ.), προκειμένου να ενισχυθούν τόσο η διαδραστικότητα όσο και η αποτελεσματικότητα.

Η συμμετοχή των επισκεπτών στο συνέδριο είναι δωρεάν.

Διοργάνωση

Το συνέδριο διοργανώνεται από την Smart Press, μια εταιρία με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στη διοργάνωση συνεδρίων και στην έκδοση έντυπων περιοδικών και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης, που αποτελούν σημεία αναφοράς για τις τεχνολογίες στην Ελλάδα.

Τα συνέδρια που διοργανώνει η Smart Press σε ετήσια βάση είναι:

Infocom World Conference
Infocom Security
Infocom Mobile World
Security Project
e-Business World
Social Media World
Connected World

Τα έντυπα περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας της Smart Press είναι:

Infocom
Security Manager
IT Professional Security
Δορυφορικά Νέα