H New Wrinkle (αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία), σε συνεργασία με την Άγονη Γραμμή Γόνιμη και με την επιστημονική επιμέλεια του Δικτύου Αειφόρων Νήσων «ΔΑΦΝΗ, οργάνωσε – για πρώτη φορά στην Ελλάδα – ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο Smart Islands Education 2017.

Το Smart Islands Education 2017 είναι ένα πρόγραμμα που έχει στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον ελληνικό νησιωτικό χώρο. Έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου Fraunhofer, στο Κάσελ της Γερμανίας, τον Αύγουστο του 2017 (21-25 Αυγούστου).

Δέκα καθηγητές γυμνασίου και λυκείου από την Κεφαλλονιά, την Κρήτη, τη Λέσβο, την Πάτμο, τη Ρόδο, τη Σαλαμίνα, τη Σάμο και την Τήνο επιλέχθηκαν μέσα από μία ανοιχτή διαδικασία και ταξίδεψαν στις εγκαταστάσεις του ινστιτούτου, με καλυμμένα όλα τα έξοδα, για να γνωρίσουν διάφορες καινοτόμες τεχνολογίες που μπορούν να μετατρέψουν ένα νησί σε ‘έξυπνο’.

Τι είναι το «έξυπνο» νησί;

«Έξυπνο» χαρακτηρίζεται ένα νησί το οποίο, συνδυάζοντας δράσεις περιορισμού και προσαρμογής, ενισχύει την ανθεκτικότητά του στις κλιματικές αλλαγές. Θέτει τις βάσεις βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, μέσω της υλοποίησης έξυπνων και ολοκληρωμένων λύσεων στη διαχείριση των υποδομών και των φυσικών του πόρων αλλά και του περιβάλλοντος εν γένει. Υποστηρίζεται δε από τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και από επενδυτικά σχήματα και πρακτικές διακυβέρνησης που προάγουν την καινοτομία και την κοινωνική συνοχή.

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Smart Islands Education 2017 εστίασε στους παρακάτω τεχνολογικούς τομείς:

• Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
• Διαχείριση Υδάτων
• Διαχείριση Αποβλήτων
• Κινητικότητα
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας.
• Βιοενέργεια

Η επιμόρφωση ολοκληρώθηκε με την επιτόπια επίσκεψη στο νησί Pellworm, ώστε οι εκπαιδευτικοί να παρατηρήσουν από κοντά την εφαρμογή όλης αυτής της τεχνολογίας σε νησιωτικό περιβάλλον.

Στόχοι

Σημαντικό χαρακτηριστικό των λύσεων αυτών είναι ότι σχεδιάζονται με τρόπο συμμετοχικό, αναδεικνύοντας τα ειδικά οφέλη για όλους τους δρώντες, τις δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τον επιχειρηματικό κόσμο, τους ερευνητικούς φορείς.
Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί να δημιουργήσουν ένα δίκτυο υποστήριξης και ανταλλαγής γνώσεων, εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά προγράμματα στο σχολείο τους ή σε συνεργασία με άλλα σχολεία ή φορείς, αξιοποιώντας την εμπειρία και τις γνώσεις του σεμιναρίου για να φέρουν τους μαθητές τους σε επαφή με έναν νέο και συναρπαστικό τεχνολογικό κόσμο, ιδωμένο όμως κριτικά και προς όφελος της τοπικής κοινότητας και του περιβάλλοντος.
Επιπλέον θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ‘πολλαπλασιαστικοί πυρήνες’ στις τοπικές κοινωνίες όπου ζουν και δραστηριοποιούνται, ώστε να μεταδώσουν γνώσεις σχετικές με τα πραγματικά θετικά αποτελέσματα που θα έχει η διαδεδομένη χρήση τέτοιων τεχνολογιών στην τοπική κοινωνία, και να συνεισφέρουν με έναν ακόμη τρόπο στην κατεύθυνση του να οδηγηθούν τα ελληνικά νησιά προς την αειφορία.

Η ολοκλήρωση του προγράμματος κατέστη εφικτή χάρη στις χορηγίες της SIEMENS, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και του ΑΔΜΗΕ. Τελούσε δε υπό την αιγίδα της Γερμανικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Περισσότερες πληροφορίες:

www.new-wrinkle.org
www.dafni.net.gr
www.fraunhofer.de
www.smartislandsinitiative.eu

Εκπαιδευτικά Προγράμματα New Wrinkle:

Το Smart Island Education 2017 εντάσσεται στον κύριο κορμό των δράσεων της New Wrinkle, ο οποίος αφορά επιμορφώσεις νέων και δυναμικών εκπαιδευτικών σε διεθνή αναγνωρισμένα ιδρύματα. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών προγραμμάτων είναι η πρόταση μας απέναντι στο φαινόμενο του ‘brain drain’ (διαρροή νέων επιστημόνων στο εξωτερικών).
Προηγήθηκαν το πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων στο CERN σχετικά με την εισαγωγή της φυσικής μικροσωματιδίων στο Δημοτικό (Playing with Protons Greece 2016), καθώς και η εκπαίδευση δασκάλων και νηπιαγωγών από την ευρύτερη περιοχή της Πίνδου στο ινστιτούτο Embercombe στην Αγγλία, σχετικά με τα οφέλη της υπαίθριας μάθησης (Pindos Outdoor Education 2017).