Τα 10 κυριότερα ζητήματα που πρόκειται να απασχολήσουν τον παγκόσμιο τουρισμό το 2018 αναδεικνύει ο κ. David Edgell, καθηγητής Τουρισμού, Εμπορίου και Οικονομικής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο East Carolina.

Τα ζητήματα αυτά είναι:

-H διατήρηση βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης στους προορισμούς: κοινωνικές, πολιτιστικές, φυσικές και τεχνητές πηγές

-Οι ανησυχίες για το επίπεδο ασφάλειας παραμένουν σημαντικό ζήτημα στα ταξίδια

-Η αντίδραση στην αύξηση του ενδιαφέροντος για τις επιπτώσεις, μακροπρόθεσμα, που θα επιφέρει η κλιματική αλλαγή και η υπερθέρμανση του πλανήτη στον τουρισμό.

-Ο αντίκτυπος στα ταξίδια και στον τουρισμό από τις οικονομικο-πολιτικές εξελίξεις

-Η ανάγκη στρατηγικού σχεδιασμού στον τουρισμό σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

-Το ξεπέρασμα εμποδίων στα ταξίδια (visa, διαβατήρια, αεροπορικές υπηρεσίες, χρεώσεις και καθυστερήσεις)

-Επιμόρφωση για να βελτιωθεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών στην τουριστική βιομηχανία.

-Κατανόηση της επιρροής του τουρισμού στην κοινωνία και την οικονομία.

-Η επίδραση των φυσικών/ ανθρώπινων καταστροφών, των ζητημάτων υγείας και της πολιτικής αστάθειας στον τουρισμό

-Η αναζήτηση ποιοτικών εμπειριών και θετικής ισορροπίας για κατοίκους και τουρίστες στους προορισμούς.

To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Tornos News.