Η τεχνολογία πυρανίχνευσης και ειδοποίησης σε περίπτωση πυρκαγιάς, διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ασφάλεια των ενοίκων ενός ξενοδοχείου.

Η διευθυνσιοδοτούμενη πυρανίχνευση είναι απαραίτητη στα ξενοδοχεία αφού μπορεί να δώσει άμεσα συναγερμό και αριθμό δωματίου καθώς και σύνδεση με άλλες αντίστοιχες εφαρμογές. Σε περίπτωση αναγγελίας φωτιάς μέσω κάποιου πυρανιχνευτή, ο πίνακας αναφέρει την συγκεκριμένη διεύθυνση και τον χώρο που της αντιστοιχεί και ενεργοποιεί συσκευές εξοπλισμού αναγγελίας όπως σειρήνες, φάρους, κουδούνια κ.λπ.

Η τεχνολογία στον τομέα αυτό κατευθύνεται όλο και περισσότερο προς την κατασκευή νέων κεντρικών πινάκων πυρανίχνευσης που πλέον είναι διευθυνσιοδοτούμενοι και μάλιστα αρθρωτοί (δηλαδή με δυνατότητες επέκτασης). Επιλέον τόσο οι πίνακες όσο και οι ανιχνευτές πρέπει να ανταποκρίνονται στα διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές στο υψηλότερο επίπεδο.

Συστήματα φωνητικού συναγερμού
Τα συστήματα φωνητικού συναγερμού έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς στον τομέα της τεχνολογίας ασφάλειας στα ξενοδοχεία. Τα συστήματα της διαχείρισης ήχου σχεδιάζονται με πρακτικό προσανατολισμό, και, πάνω απ όλα, για να καλύψουν τις ανάγκες όπου πολλοί άνθρωποι σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, πρέπει να ψυχαγωγούνται, να ενημερώνονται και ενδεχομένως να εκκενώσουν το χώρο σε περίπτωση κινδύνου.
Φυσικά πρέπει να λειτουργούν άριστα σε συνδυασμό με τα συστήματα πυρανίχνευσης, απόλυτα συντονισμένα και να αλληλοσυμπληρώνονται ιδανικά.

Συστήματα καταγραφής και θέασης
Πολλές φορές είναι επιτακτική η ανάγκη στα ξενοδοχεία, η λύση της πυρανίχνευσης να ολοκληρώνεται με σύστημα CCTV.

Το πως αυτά τα συστήματα συνδυάζονται για να δημιουργήσουν συνθήκες ασφάλειας στα ξενοδοχεία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης θα μας αναλύσουν ειδικοί επαγγελματίες στο 1ο Συνέδριο HotelTech