Στις 27 Ιουνίου, άρχισαν οι εξετάσεις πιστοποίησης για 6 ειδικότητες ωφελουμένων του προγράμματος Επιταγής Επαγγελματικής Κατάρτισης των ΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ.

Οι εξετάσεις αφορούν τις εξής ειδικότητες…

• Υπάλληλος τηλεφωνικού κέντρου/ κρατήσεων

• Υπάλληλος Επισιτιστικού Τομέα (Υπάλληλος Εστιατορίου/Μπαρ/Συνεδρίων)

• E-Commerce & Hospitality Sales & Marketing

• Υπάλληλος Ψυχαγωγίας & Χώρων Ευεξίας και Αθλητισμού

• Υπάλληλος Τμήματος Ορόφων & Λινοθήκης

• Τουριστικός Αντιπρόσωπος

και οι εξετάσεις πιστοποίησης των ωφελούμενων όλων των ειδικοτήτων, που έχουν παρακολουθήσει Τηλεκατάρτιση ή υπάρχει αδυναμία συμμετοχής τους σε εξεταστικό κέντρο κλπ.

Η πιστοποίηση πραγματοποιείται από την PEOPLECERT, φορέα πιστοποίησης προσώπων διαπιστευμένο από το ΕΣΥΔ κατά ISO 17024.

Επίσης, συνεχίζονται οι εξετάσεις πιστοποίησης της ειδικότητας «Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτησης Πελατών». Ιδιαίτερα οι ωφελούμενοι όλων των ειδικοτήτων του Α’ κύκλου, καλούνται να δραστηριοποιηθούν ώστε να ολοκληρώσουν τις εξετάσεις πιστοποίησης το συντομότερο δυνατό.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

To άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στο Tornos News.