Τα στοιχεία της αξιοπιστίας, της αδιάκοπης λειτουργίας, της πλήρους κάλυψης σε κάθε χώρο, της διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων και διαδικτυακής κίνησης, της δυνατότητας παροχής tailor-made e-υπηρεσιών θεωρούνται κάτι παραπάνω από κρίσιμα για την ομαλή λειτουργία ενός business ξενοδοχείου. Το Life Gallery Athens Hotel τα έκανε πράξη με την εγκατάσταση εξοπλισμού Cisco Meraki που πραγματοποιήθηκε από την SiEBEN.

Το Life Gallery Athens Hotel, που ανήκει στα bluegr Hotels & Resorts, θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα business ξενοδοχεία της Αθήνας. Πέρυσι, 108 εταιρείες πραγματοποίησαν στους χώρους του Life Gallery Athens hotel συνολικά 535 επιχειρηματικές συναντήσεις, από τις οποίες οι 45 ήταν επαναλαμβανόμενες, όπου υποδέχτηκε κάτι παραπάνω από 13.000 διαφορετικές συσκευές (λ.χ. smartphones, φορητούς Η/Υ, tablets), που με τη σειρά τους δημιούργησαν “κίνηση” που ανήλθε στα επίπεδα των 6TB.

Το Life Gallery Athens hotel χρειαζόταν μια δικτυακή λύση που θα διακρινόταν από εύκολη διαχείριση ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων-πελατών όσο και του εταιρικού δικτύου, υποστηρίζοντας αξιόπιστα το σύνολο των κατηγοριών χρηστών: Από τους εταιρικούς χρήστες μέχρι τους μεμονωμένους επισκέπτες, ενώ ταυτόχρονα θα μπορούσε να εξελίσσεται παράλληλα με την εταιρεία και τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες της σε επίπεδο marketing.

Έπειτα από μια εμπεριστατωμένη έρευνα αγοράς, ο όμιλος bluegr Hotels & Resorts κατέληξε στην λύση της ανάπτυξης σημείων πρόσβασης Cisco Meraki για το ξενοδοχείο Life Gallery athens.

Δείτε περισσότερες λύσεις εδώ: www.sieben.solutions