Πόσες φορές έχουμε επισκεφτεί ένα ξενοδοχείο και έχουμε βάλει το κλιματιστικό στο δωμάτιο σε πολύ υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία για πολύ ώρα απλά και μόνο γιατί μπορούμε να το κάνουμε; Το γεγονός ότι δεν είμαστε σπίτι μας και δεν μας απασχολεί το κόστος του λογαριασμού της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλει σε αυτή τη συμπεριφορά;

Όποιες απαντήσεις και αν δώσει ο καθένας σε αυτά τα ερωτήματα, ένα είναι σίγουρο. Ότι τα ξενοδοχεία σύμφωνα και με έρευνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας καταναλώνουν τεράστια ποσά ενέργειας. Μάλιστα αυτές οι έρευνες μιλάνε ακόμα και για 50 % αυξημένη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με αντίστοιχου μεγέθους κτίρια ιδιόκτητων κατοικιών. Επίσης σήμερα, η κατανάλωση ενέργειας στα ξενοδοχεία και στη χώρα μας, είναι από τις μεγαλύτερες σε σχέση με άλλα κτίρια. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι το 3-9% του λειτουργικού κόστους των Ελληνικών Ξενοδοχείων, αντιστοιχεί στην κατανάλωση ενέργειας, με πιο ενεργοβόρους τομείς αυτούς της θέρμανσης και του κλιματισμού.

Όπως εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε λοιπόν, το αυξημένο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σε πολλά ξενοδοχεία, οδηγεί σήμερα σε αναθεώρηση των μεθόδων διαχείρισης της με σκοπό την εξοικονόμηση χρημάτων.

Σε κάθε περίπτωση όμως και ειδικά σε ξενοδοχειακές μονάδες πολυτελείας, δεν πρέπει η προσπάθεια εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων, στα πλαίσια των προσπαθειών για ένα φιλικό στο περιβάλλον «πράσινο» ξενοδοχείο, να μειώσει την ικανοποίηση του πελάτη. Οι επισκέπτες των ξενοδοχείων έχουν πάντα υψηλές προσδοκίες και στο τομέα του κλιματισμού αλλά και του φωτισμού στα δωμάτια τους και φυσικά οι οποίες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης της ενέργειας δεν θα πρέπει να αφήσουν ανικανοποίητους τους πελάτες.

Λύση σε αυτήν την πρόκληση ισορροπίας μεταξύ εξοικονόμησης κόστους ενέργειας και ικανοποίησης των προσδοκιών του πελάτη, έρχονται να δώσουν οι σύγχρονες τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας. Καταλυτικό ρόλο σε αυτές τις τεχνολογίες έχει ο έλεγχος σημαντικών παραμέτρων, μέσω αισθητήρων θερμοκρασίας και κίνησης σε συνδυασμό με ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης ενέργειας. Μέσα από  σύγχρονες διαδικασίες έξυπνου ελέγχου του κλιματισμού και του φωτισμού και άλλων υποδομών μέσα σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μπορεί να προέλθει εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει το 15-25% ανά δωμάτιο, συνδυάζοντας παράλληλά τη μέγιστη άνεση του πελάτη και την βέλτιστη συνολική απόδοση του εξοπλισμού. Η διαχείριση ενέργειας βάση παρουσίας, η ευκολία χρήσης και η άνεση του επισκέπτη, η συμμόρφωση σε ευρωπαϊκά πρότυπα που ενισχύουν τη φιλικότητα στο περιβάλλον, η διασύνδεση των μονάδων ελέγχου και διαχείρισης και η άμεση μετάδοση δεδομένων,  η δικτυωμένη διαχείριση ενέργειας αποτελούν βασικούς στόχους στην υλοποίηση ενός «πράσινου» ξενοδοχείου.

Επίσης στο πολύ κοντινό μέλλον η υιοθέτηση του Internet of Things και στα ξενοδοχεία μπορεί να ωφελήσει σημαντικά σε αυτό το στόχο. Το ΙοΤ θα φέρει αισθητήρες που θα είναι διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους και που θα παρακολουθούν τη θερμοκρασία, την κίνηση στα δωμάτια, το κόστος της ενέργειας, αλλά και άλλες παραμέτρους. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων που θα συλλέγουν θα μπορεί να δώσει χρήσιμα συμπεράσματα προκειμένου να ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, επιτρέποντας στα ξενοδοχεία να προβούν στις αλλαγές που χρειάζονται έτσι ώστε να εξοικονομήσουν ενέργεια αλλά και να βελτιώσουν την εμπειρία των πελατών τους.

Για τις τεχνολογίες που μπορούν να δώσουν λύσεις στην μεγάλη πρόκληση εξοικονόμησης της ενέργειας στα ξενοδοχεία και ταυτόχρονα ικανοποίησης του πελάτη θα υπάρξουν ειδικές αναφορές στο 1o Συνέδριο Hotel Tech στα πλαίσια της αντίστοιχης θεματικής ενότητας.