Μετά από ανάδειξή της σε διεθνή διαγωνισμό, η Edenred επιλέχθηκε από τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) ως στρατηγικός της συνεργάτης για την ανάπτυξη και διαχείριση της λύσης IATA EasyPay για Ταξιδιωτικούς Πράκτορες, μιας μεθόδου πληρωμής νέας γενιάς για την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων.

Σε πλήρη ανάπτυξη από το 1971, το BSP έχει ως σκοπό να διευκολύνει και να απλουστεύει τις διαδικασίες πώλησης, παρακολούθησης και αποστολής των διαδικασιών IATA Accredited Passenger Sales Agents και να βελτιστοποιεί τον οικονομικό έλεγχο και τις ταμειακές ροές για τις περίπου 400 αεροπορικές εταιρείες μέλη της IATA.

Μέσω του NewGen ISS, το BSP εξελίσσεται συνεχώς για να εξυπηρετεί καλύτερα τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιωτικούς πράκτορες βελτιστοποιώντας τη διαχείριση των ταμειακών ροών, ενισχύοντας την προστασία των κεφαλαίων και απλουστεύοντας τις διαδικασίες με νέες μεθόδους πληρωμής και μια σειρά μοντέλων διαπίστευσης.

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των υποδομών, η IATA εισάγει τη λύση IATA EasyPay, μια νέα μέθοδο ηλεκτρονικής πληρωμής για περισσότερα από 10.000 ταξιδιωτικά πρακτορεία που αντιπροσωπεύουν περίπου 40% του συνόλου των συναλλαγών που θα δρομολογούνται μέσω του IATA EasyPay1. Την αποκλειστική διαχείριση της λύσης θα έχει η Edenred η οποία σε βάθος τριετίας θα την υλοποιήσει εφαρμόσει τη λύση σε περισσότερες από 70 χώρες.

Η IATA EasyPay θα δίνει τη δυνατότητα στους συνεργαζόμενους ταξιδιωτικούς πράκτορες της IATA που διαθέτουν την απαραίτητη πιστοποιημένη υποδομή να δημιουργήσουν ένα δικό τους ηλεκτρονικό πορτοφόλι (eWallet) και να καταθέσουν σε αυτό χρήματα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιούν για την πληρωμή αεροπορικών εισιτηρίων μέσω του BSP. Τα χρήματα εξασφαλίζονται τη στιγμή της έκδοσης εισιτηρίων στο GDS και στη συνέχεια μέσω της Edenred, μεταφέρονται από το eWallet του ταξιδιωτικού πρακτορείου στο BSP της IATA.

Λύση σταθμός στο στρατηγικό σχέδιο Fast Forward της Edenred

Το IATA EasyPay θα υλοποιηθεί από το τμήμα Edenred Corporate Payment, τη νέα επιχειρηματική κίνηση του Ομίλου, υπεύθυνη για τη παροχή λύσεων εταιρικών πληρωμών. Η Edenred θα αξιοποιήσει στο μέγιστο την τεχνογνωσία πληρωμών και την τεχνολογία που έχει αναπτύξει η θυγατρική της PrePay Solutions (PPS), η οποία αποτελεί σύμπραξη της Edenred και της MasterCard.

Η νέα συνεργασία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου Fast Forward της Edenred, το οποίο στοχεύει να καταστήσει τις εταιρικές πληρωμές ως επιπλέον παράγοντα ανάπτυξης σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες λύσεις παροχών σε εργαζόμενους, διαχείρισης εταιρικών εξόδων και λύσεων που αφορούν στο mobility.

«Τα ιδιωτικά συστήματα πληρωμών προσφέρουν νέες δυνατότητες στην αποτελεσματική διαχείριση των συναλλακτικών οικοσυστημάτων. Η τεχνογνωσία μας στην διαχείριση κεφαλαίων, η υψηλή κατάρτισή μας στη διαχείριση των δικτύων και η εμπεριστατωμένη γνώση μας σε νομικές απαιτήσεις σε διεθνές επίπεδο αποτελούν τα εχέγγυα εκείνα που μας ανέδειξαν νικητές στον διαγωνισμό της IATA, μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές ενώσεις στον κόσμο». Δήλωσε ο Bertrand Dumazy, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Edenred.

“Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που θα συνεργαστούμε με την Edenred για την δημιουργία και διάθεση της λύσης IATA EasyPay σε περισσότερες από 70 χώρες. Η λύση IATA EasyPay θα παρέχει στους ταξιδιωτικούς πράκτορες έναν απλό και ασφαλή τρόπο διαχείρισης κεφαλαίων με περισσότερες επιλογές και ευελιξία», δήλωσε ο Aleks Popovich, Ανώτερος Αντιπρόεδρος για τις Υπηρεσίες Χρηματοπιστωτικής και Διανομής της IATA.