Ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις των συστημάτων Πυρανίχνευσης σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες

Το σύστημα Πυρανίχνευσης αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο ασφαλείας για τη ζωή του ανθρώπου. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αποτελούν σπουδαίο κεφάλαιο κατά την μελέτη και τον σχεδιασμό των συστημάτων αντιμετώπισης της φωτιάς. Άτομα διαφορετικών κινητικών, ακουστικών και οπτικών δυνατοτήτων δύναται να είναι μαζεμένα ταυτόχρονα σε κοινό χώρο. Έτσι κάτω από τις οποιεσδήποτε συνθήκες ένα σύστημα Πυρανίχνευσης [...]