Αποτελεσματική διαχείριση & εξοικονόμηση πόρων με παράλληλη βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω τεχνολογίας RFID

Το σύγχρονο ξενοδοχείο αποτελεί πλέον έναν επαγγελματικό χώρο πολύ υψηλών απαιτήσεων. Σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον καλείται να συνδυάσει αποτελεσματικά τις εσωτερικές επιχειρηματικές λειτουργίες/πρακτικές, με τη βέλτιστη εμπειρία του επισκέπτη. Οι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν το λειτουργικό κόστος και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών σε μια μεγάλη ξενοδοχειακή επιχείρηση είναι πολλοί και η βελτιστοποίησή [...]