Παρατείνεται για 20 χρόνια η σύμβαση με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Κατά 20 χρόνια (ήτοι μέχρι τις 11.06.2046) παρατείνεται η Σύμβαση Ανάπτυξης του Αεροδρομίου της Αθήνας, μετά τη συμφωνία, που υπογράφηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, διά του Υπουργού Οικονομικών, το ΤΑΙΠΕΔ και της εταιρείας «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» (ΔΑΑ). Το προσφερόμενο από τον ΔΑΑ συνολικό τίμημα για την παράταση της ΣΑΑ ανέρχεται σε [...]