Που όφειλαν την κερδοφορία τους τα ξενοδοχεία το 2016

Η βιομηχανία φιλοξενίας, τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και στις επιμέρους γεωγραφικές περιοχές (Αμερική, Ευρώπη, Ασία / Ειρηνικός, Μέση Ανατολή / Αφρική) αποδίδει τα κέρδη που απολαμβάνει, σε διάφορους παράγοντες. Όπως αντιλαμβάνεστε, ένας από αυτούς είναι σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό η τεχνολογία, και κατά συνέπεια οι παράγωγες υπηρεσίες της. Σε καθαρά οικονομικούς όρους, τα [...]