Εγκύκλιος με οδηγίες για τις πληρωμές με κάρτα μέσω POS

Ερμηνευτική εγκύκλιο με οδηγίες εφαρμογής της ΚΥΑ για την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτα στις επιχειρήσεις, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στην εγκύκλιο αποσαφηνίζονται, μεταξύ άλλων, ότι: -       Από την υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS εξαιρούνται οι δικαιούχοι πληρωμής που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά [...]