Οι κυριότεροι λόγοι ατυχημάτων για τους υπαλλήλους ξενοδοχείων

Συνήθως όσον αφορά τα θέματα ασφαλείας στο χώρο της φιλοξενίας, ασχολούμαστε με την προστασία του κτιρίου και των πελατών. Εξ ίσου σημαντικοί φυσικά είναι όμως και οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, οι οποίοι μάλιστα διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο τραυματισμού από τους επισκέπτες. Στο παρακάτω infographic μπορείτε να δείτε τα κυριότερα αίτια πρόκλησης ατυχημάτων στους υπαλλήλους, ακόμα και ποια σημεία [...]