Έτσι θα είναι τα δωμάτια των ξενοδοχείων στο μέλλον

Δύο καινοτόμα κόνσεπτ που κέρδισαν σε διαγωνισμό του Ecole hôteliere de Lausanne, παρουσιάζουν, μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο, το δωμάτιο του ξενοδοχείου του μέλλοντος. Εάν τα 2 κόνσεπτ επικρατήσουν, το δωμάτιο του μέλλοντος που συμβαδίζει με αυτά, θα είναι μια πραγματικότητα μέχρι το 2033, όταν θα κάνουμε τσεκ ιν στο δωμάτιο και στη συνέχεια θα [...]