Ο αναβαθμισμένος ρόλος της τηλεόρασης στο σύγχρονο ξενοδοχείο

Οι σύγχρονες τεχνολογίες διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο σύγχρονο ξενοδοχείο, αυξάνοντας την πληρότητα, την ανταγωνιστικότητα και τα έσοδα και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Την εποχή της πληροφόρησης και της οπτικοποίησης των πάντων ο ρόλος της τηλεόρασης πλέον έχει αλλάξει ριζικά, καθώς από μία συσκευή απεικόνισης στο παρελθόν έχει πλέον μετατραπεί σε ένα διαδραστικό εργαλείο, μέσα [...]