Οι πάροχοι τηλεπικοινωνιών στον τομέα του τουρισμού

Η Cosmote έχει αναπτύξει προηγμένες και εξειδικευμένες υπηρεσίες για τις επιχειρήσεις, ανάλογα και με τον κλάδο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Για παράδειγμα, στον τουριστικό κλάδο, που είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στην Ελλάδα έχει συνάψει συνεργασία -τριετούς διάρκειας- με τον ΣΕΤΕ. Έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο portfolio υπηρεσιών για τα ξενοδοχεία, προσφέροντας γρήγορο Internet (DIA for Hotels), [...]