Η ασφάλιση cyber insurance αποτελεί εργαλείο διαχείρισης κινδύνου για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Τα ξενοδοχεία συλλέγουν και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα,  για να προσφέρουν προσωποποιημένες υπηρεσίες στους πελάτες τους και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Για την προσφορά των υπηρεσιών αυτών συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις και προμηθευτές. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφέρουμε στην καθημερινή λειτουργία τους χρησιμοποιούν: PMS (property management system) CRM (customer relationship management) Online travel agents Booking engines [...]