Η cosmoONE παρέχει υπηρεσίες Ηλεκτρονικών Προμηθειών σε Ιδιωτικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Οργανισμούς. Οι λύσεις και οι εφαρμογές της καλύπτουν όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενισχύουν τη διαφάνεια, μειώνουν τα κόστη των αγορών και των διαδικασιών, αυξάνουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα, και βελτιώνουν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Στα 20 χρόνια λειτουργίας της, οι υπηρεσίες της έχουν λάβει πολλά και σημαντικά βραβεία και διεθνείς διακρίσεις, ενώ η εταιρεία αναγνωρίζεται για τη συμβολή της σε θέματα B2B από οργανισμούς, θεσμικούς φορείς και εμπειρογνώμονες του e-business.

Contact Info

  • 210 2723810

  • Oλυμπίας 26, Ηράκλειο Αττικής, 14122

  • sales@cosmo-one.gr

  • www.cosmo-one.gr