Εργαστήριο όπου θα παρουσιαστούν οι τεχνικές, οι οδηγίες κατά τη συμπλήρωση ενός σωστού βιογραφικού σημειώματος

 

Εισηγητής: Νίκος Πατσέλης, Founder of Career In Progress

VER1-Nikos PatselisΟ Νίκος Πατσέλης είναι ο ιδρυτής της εταιρίας Career In Progress, εταιρείας παροχής Συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της Αναζήτησης Εργασίας, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της Επιχειρηματικότητας.
Δραστηριοποιείται στον τομέα της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής από το 2005 σε διάφορα πεδία εφαρμογής, με κύριο άξονα το Coaching υποψηφίων εργαζομένων, ενώ διαθέτει και εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ερευνητικών και επιχειρησιακών προγραμμάτων. Το ακαδημαϊκό του υπόβαθρο διαμορφώνεται από βασικές σπουδές στις Κοινωνικές Επιστήμες, ενώ μεταπτυχιακή ειδίκευση έχει λάβει στην Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, με σκοπό την επεξήγηση των κοινωνικών φαινομένων με οικονομικούς όρους και όρους αγοράς.