Η χρησιμότητα των τεχνολογικών εφαρμογών στα ξενοδοχεία

Διεύρυνση της διάδοσης της χρήσης ηλεκτρονικών εφαρμογών στον τουριστικό τομέα.

Εισηγητές:

Παύλος Σταματόπουλος, Coowner, NetBee LinkedIn

Γιώργος Αντωνόπουλος, Experienced Architectural Designer & Visual Merchandiser – Web Designer / Developer / Co-Owner, NetBee LinkedIn

Important dates

Registrations for the 15th Panhellenic Congress of Nuclear medicine are open.
The starting date of the 15th Panhellenic Congress of Nuclear Medicine is 27th May 2021.
The closing date is 30th May 2021.